Zadowolenie z życia zawodowego , oceniana jest przez pryzmat wyników na stanowisku pracy.

Młodzi, są zdania, że po ukończeniu edukacji praca będzie na nich czekać , niestety, tak nie jest. Naturalnie zatrudnienie czeka, ale dla doświadczonych w danym zawodzie albo dla niedoświadczonych za niską płacę. Lata, gdy zdobywanie umiejętności dawało pewność znalezienia dobrze wynagrodzenia, minęły , rynek nie jest już spragniony ludzi posiadających wiedzę teoretyczną, ale posiadających cechami charakteru,   które zaowocują wysokimi zyskami dla firmy. Przedsiębiorczość, przebojowość to walory cenione przez pracodawców , praca dla takich młodych silnych psychicznie osób jest dostępne. WymaganiaPolaków , co do wymiaru wynagrodzenia za wykonane zadania rośnie , obywatele chcą więcej zarabiać , bo ich ambicje są większe, pragną więcej posiadać i zabezpieczyć swoim rodzinie dobre życie. 

Zadowolenie z pracy jest ważne , odczuwanie uznania przez przełożonych również , zgranie tych czynników z satysfakcjonującym wynagrodzeniem uważane jest za powodzenie w życiu zawodowym. Wyjazd z kraju w poszukiwaniu pracy jest nadal uważany, jako jedna z alternatyw , jednak im więcej lat przybywa, tym bardziej myśli o pozostaniu w ojczyźnie. Zajęcie, które pozwala zabezpieczyć dla siebie i bliskich mieszkanie oraz godziwy byt ,  jest dostępne tylko dla nielicznych. 

dejtingsajter

Stanowiska takie jak przedsiębiorca , pozwalają osiągnąć wysokie dochody , ale obowiązki takie wiąże się z nienormowanym czasem pracy , życiem w stresie i przymusem sprostania coraz większym wymaganiom . Podchodzenie do pracy , jako niemiłej obowiązku, konieczności jest nie tylko niekorzystne dla zatrudnionego,  ale również dla pracodawcy , nieprzynosząca zadowolenia praca to niezadowolony podwładny,  który wykonuje mniej pracy, ciągle zmęczony i zdenerwowany.